درباره ما خدمات ثبت شمس

شرکت تعاونی خدمات مشاوره مدیریتی  کویر شمس ایرانیان ارائه دهنده خدمات زیر می باشد :

  • مشاوره و ثبت تخصصی شرکتهای خصوصی و سهامی عام
  • مشاوره و ثبت تخصصی شرکتهای تعاونی , تولیدی و توزیعی
  • تغییرات شرکت تعاونی بصورت تخصصی
  • تغییرات شرکت خصوصی و سهامی خاص
  • دریافت مجوز وزارت تعاون , ارگانها , سازمانهای دیگر و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
  • ثبت علائم تجاری , ثبت اختراع , برند تجاری فارسی و لاتین
  • اخذ رتبه پیمانکاران , مشاوران , انفورماتیک , انبوه سازان , کارت شهرداری و ارتقای رتبه صلاحیت کار , اخذ و واگذاری رتبه شرکتهای رتبه دار و تامین مهندس
  • مشاوره مالیاتی , حسابداری دفتر نویسی , تهیه تراز مالی , حسابرسی و پملپ دفاتر شرکتها , و اشخاص حقیقی , تشکیل پرونده مالیاتی , تهیه طرح توجیهی , اخذ ISO  و اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی برای شرکتهای خصوصی از اتاق صنایع و معادن و اخد کارت بازرگانی برای شرکتهای تعاونی از اتاق تعاون
  • اخذ اعتبار نامه بیمه ای و قرارداد مسئولیتی

و از دیگر فعالیتهای این شرکت بطور کلی :

برسی مداوم بازار کار به منظور ارائه طرحهای جدید و شناسایی ظرفیتهای خالی بازار .

ارائه مشاوره به متقاضیان تاسیس تعاونی در زمینه قوانین و مقررات بخش تعاون .

ارائه مشاوره در خصوص مزیتهای نسبی منطقه ای و فعالیتهای اقتصادی .

مشاوره برای استاندارد سازی و ارتقای کیفیت محصول و مدیریت تعاونیها .

مشاوره برای بازاریابی محصول .

مشاوره برای تشکیل مجامع و تهیه صورتهای مالی و عملکرد سالانه .

مشاوره برای سرمایه گذاری خارجی در قالب تعاونی یا مشارکت با تعاونیهای داخلی .

تهیه طرحهای اقتصادی و خدماتی برای متقاضیان تشکیل تعاونی .

تشکیل پرونده , بررسی و کنترل مدارک و در صورت کامل بودن پیشنهاد معرفی به ثبت شرکتها و ادارات تعاون .

مشاوره یا اخذ مجوز ( حسب درخواست متقاضی ) از دستگاههای ذیربط .

همین حالا خدمات مربوط به شرکت خود را به ما بسپارید