كوير شمس ايرانيان
 

تغييرات شركت تعاوني بصورت تخصصي

آنچه بايد بدانيم :
تغييرات شركت تعاوني كه بصورت تخصصي در اين شركت انجام مي شود مي بايست ابتدا در هر مورد تغييرات شركت مجوز نامه وزارت تعاون اخذ شود و تغييرات شركت تعاوني شامل :

  • مجمع عمومي عادي ( ساليانه و بطور فوق العاده ) با دستور جلسه انتخاب اعضاي هيات مديره , تصويب صورتهاي مالي و بودجه سال جاري و آينده ,گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه , تصويب آئين نامه مصوب , تصويب ميزان پاداش اعضاي هيات مديره – مدير عامل و حق الزحمه بازرس , گزارش هيات مديره و بازرس .
  • مجمع عمومي فوق العاده : اتخاذ تصميم در خصوص تغيير مواد اساسنامه , تغيير آدرس , افزايش سرمايه , عزل هيات مديره , و پذيرش استعفاي جمعي اعضاي هيات مديره , انحلال و ادغام شركت .
  • صورتجلسه هيات مديره در خصوص ورود و خروج اعضاء , برگزاري مجمع عمومي , انتخاب مدير عامل و تغيير سمت , نقل و انتقالات سهام اعضاء و مورادي ديگر در ماده 26 اساسنامه تعاوني آمده است . در خصوص انحلال شركت مي بايست استعلاماتي از بانك مركزي , بانك توسعه تعاون و بيمه و دارايي انجام شود .

مدارك مورد نياز :

صورتهاي مالي سال قبل و بودجه سال جاری , گزارش هيات مديره و بازرسان , كپي شناسنامه و كارت ملي اعضاي جديد و آخرين تغييرات ثبتي اساسنامه مورد نياز مي باشد .

مراحل انجام كار :
ابتدا نشر آگهي در شركتهاي با عضويت بيش از 100 نفر در روزنامه کثیرالانتشار الزامی بوده و در صورتيكه زير 100 نفر بوده و همه اعضاء در مجمع عمومي حاضر باشد نشر آگهي الزامي نبوده و آگهي دعوت بصورت دستي تهيه مي شود سپس مجمع عمومي برگزار و مدارك تنظيم و جهت اخذ مجوز به اداره تعاون و سپس اداره ثبت شركتها ارسال مي شود .

مدت انجام كار :
تنظيم مدارك و امضاي آن توسط شركت , اخذ مجوز اداره تعاون حداقل يك هفته و اخذ مجوز اداره ثبت حداقل يك هفته زمانبر است .

هزينه انجام كار :
بسته به نوع مجمع اينكه كدام قسمت توسط دفتر ثبتي انجام شود يا همه كار متغير بوده و با توافق طرفين بوده كه از حداقل 100,000 (صد هزار) تومان ثبت شروع مي شود .


 
 
 
تعداد بازديد : 652
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0