كوير شمس ايرانيان
 

چگونگی ثبت یک شرکت تعاونی:

مشاوره و ثبت تخصصي شركتهاي تعاوني , توليدي و توزيعي


مزيت شركت تعاوني علي الخصوص توليدي تا 5 سال از معافيت و تخفيف برخوردار بوده و بيمه سهم كارفرما تا سقف 5 نفر را دولت پرداخت كرده و از وام بانك توسعه بصورت اختصاصي برخوردار مي شويد .

آنچه بايد بدانيم :
شركت تعاوني يكي از شركتهاست كه با مجوز وزارت تعاون با عضويت حداقل 7 نفر و سرمايه حداقل 2,100,000 (دو ميليون و يك صد هزار) ريال به بالا در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت مي رسد .

مدارك مورد نياز :
كپي شناسنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت يا معافيت آقايان . حداقل 7 نفر اعضاء كه به سن قانوني رسيده اند و مشكل قانوني نداشته باشند . براي ثبت بعضي از شركتها مداركي تحصيلي و مجوز ارگانها و سازمانها نياز مي باشد .

مراحل انجام كار :
در زمينه ثبت شركت تعاوني مي بايست 3 نامه يا مجوز از وزارت تعاون اخذ گردد :
  1. نامه تعيين نام با عنوان اداره ثبت شركتها جهت تعيين نام شركت .
  2. مجوز موافقت نامه تشكيل وزارت تعاون براي برگزاري مجمع موسس , واريزي  1/3 سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون .
  3. مجوز تاسيس و ثبت شركت تعاوني بانضمام اساسنامه هاي تكميل شده و مجمع عمومي , صورتجلسه هيات مديره , نامه تائيد نام و آگهي تاسيس با شماره ثبت از اداره ثبت شركتها و روزنامه رسمي . ضمنا هيات موسس و هيات مديره در دوره آموزشي وزارت تعاون مي بايست شركت نمايند .
  4. تقاضا نامه و شرکتنامه از اداره ثبت شرکتها اخذ و تکمیل به همراه مدارک تایید شده وزارت تعاون و مجوز تاسیس برای صدور آگهی تاسیس به اداره ثبت شرکتها ارسال و پس از یک هفته آگهی تاسیس و سپس روزنامه رسمی صادر می شود
مدت انجام كار :
اخذ مجوزهاي وزارت تعاون حداقل يك هفته  زمانبر است و ثبت شركت تعاوني در اداره ثبت شركتها نيز يك هفته زمانبر است .

هزينه انجام كار :
اخذ مجوز هاي وزارت تعاون 300,000 (سي صد هزار) تومان و ثبت در اداره ثبت شركتها با پلمپ دفاتر همراه با حضور در كلاسهاي آموزشي  200,000 (دويست هزار) تومان مي باشد كه با توافق طرفين نوع پرداخت مشخص مي شود .
 
 
 
تعداد بازديد : 1138
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0