كوير شمس ايرانيان
 

مشاوره و ثبت تخصصي شركتهاي خصوصي و سهامي عام


آنچه بايد بدانيم :
  1. شركت با مسئوليت محدود : با حضور حداقل 2 نفر به ثبت مي رسد و نيازي به انتخاب بازرس و تائيديه 1/3 سرمايه در بانك نبوده و مديران براي مدت نا محدود انتخاب مي شوند با سرمايه حد اقل يك ميليون ريال .
  2. شركت سهامي خاص : با حضور حد اقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس اصلي و علي البدل به ثبت مي رسد و  1/3 سرمايه در بانك تائيد مي شود و مديران براي مدت 2 سال با سرمايه حداقل يك ميليون ريال انتخاب مي شوند .
  3. شركت تضامني : كه بنام شخص حقيقي به ثبت مي رسد و البته ثبت آن چندان مرسوم نيست .
  4. موسسه : در زمينه موسسات غير تجاري با هدف غير انتفاعي بصورت خيريه , فرهنگي , هنري و ورزشي با حضور حداقل افراد با مجوز سازمانهاو ارگانها به ثبت مي رسد .
مدارك مورد نياز در زمينه ثبت :
كپي شناسنامه از تمام صفحات و كارت ملي .

مراحل انجام كار :
ابتدا مي بايست تقاضا نامه و شركتنامه و اساسنامه و بعضا اظهار نامه ثبت شركت پس از مشخص شدن موضوع فعاليت , آدرس , سرمايه , مديران شركت , نام شركت نوشته و براي امضاء به موكل ارسال گردد .و پس از امضاء سهامداران و بازرسان و مديران با مدارك مربوطه به اداره ثبت شركتها ارسال و پس از تعيين و تاييد نام پس از 6 الي 7 روز به ثبت مي رسد و آگهي تاسيس و روزنامه رسمي بعد از حداقل 7 روز از روزنامه رسمي به آدرس موكل ارسال ميشود .

مدت انجام كار :
البته بستگي به نوع شركت داشته از زمان حداقل 5 روز به بالا بوده و حداقل هزينه انجام كار از 110,000 (صد و ده هزار) تومان به بالا مي باشد .
 
 
 
تعداد بازديد : 1481
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0