كوير شمس ايرانيان
 

شركت تعاوني خدمات مشاوره اي كوير شمس ايرانيان تحت شماره 347354 در تاريخ 1387/12/17 و شناسه ملي 1010390967 با مجوز 1/44411/87 مورخ 1387/12/7 وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان تهران ) با موضوع فعاليت بشرح ذیل و مدیریت آقای علی شمسایی با حضور كارشناسان مجرب و متخصصان امور تعاوني و ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است.

و از سال 1386 به اسم "شركت ثبت شمس" در روزنامه كثير الانتشار اقدام به نشر آگهي و تبليغات نموده است و تنها شركت مجوزدار می باشد كه در روزنامه های كثير الانتشار اقدام به نشر آگهي مي نماید .

داراي مجوز از وزارت تعاون بوده و بصورت تخصصي در زمينه ثبت شركتهاي تعاوني و تغييرات مجامع عمومي , عادي و فوق العاده و صورتجلسات هيات مديره فعاليت نموده و با عنایت به اينكه مديران شركت از كارشناسان تعاون و حقوقدانان برجسته و كارشناسان ثبت ميباشند , امور ثبت را به صورت تخصصی انجام و افتخار آن را داشته و دارند كه براي دفاتر ثبتي نیز در زمينه اخذ مجوزهاي تعاون و ديگر سازمان ها و ارگان ها اقدام نمايند .

مشاوره رايگان و ثبت در محل و ارسال مدارك , تشكيل تعاوني و خصوصي بصورت رايگان براي متقاضي ثبت شركت از جمله خدمات اين دفتر ثبتي مي باشد.

ما عده اي از كارشناسان تعاون و ثبت دور هم گرد آمده ايم تا اعتماد را عرضه كنيم.
 
 
 
تعداد بازديد : 1114
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0