كوير شمس ايرانيان
 
 
 
 
مشاوره و ثبت تخصصي شركتهاي خصوصي و سهامي عام

مشاوره و ثبت تخصصي شركتهاي خصوصي و سهامي عام


آنچه بايد بدانيم :
 1. شركت با مسئوليت محدود : با حضور حداقل 2 نفر به ثبت مي رسد و نيازي به انتخاب بازرس و تائيديه 1/3 سرمايه در بانك نبوده و مديران براي مدت نا محدود انتخاب مي شوند با سرمايه حد اقل يك ميليون ريال .
 2. شركت سهامي خاص : با حضور حد اقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس اصلي و علي البدل به ثبت مي رسد و  1/3 سرمايه در بانك تائيد مي شود و مديران براي مدت 2 سال با سرمايه حداقل يك ميليون ريال انتخاب مي شوند .
 3. شركت تضامني : كه بنام شخص حقيقي به ثبت مي رسد و البته ثبت آن چندان مرسوم نيست .
 4. موسسه : در زمينه موسسات غير تجاري با هدف غير انتفاعي بصورت خيريه , فرهنگي , هنري و ورزشي با حضور حداقل افراد با مجوز سازمانهاو ارگانها به ثبت مي رسد .
مدارك مورد نياز در زمينه ثبت :
كپي شناسنامه از تمام صفحات و كارت ملي .

مراحل انجام كار :
ابتدا مي بايست تقاضا نامه و شركتنامه و اساسنامه و بعضا اظهار نامه ثبت شركت پس از مشخص شدن موضوع فعاليت , آدرس , سرمايه , مديران شركت , نام شركت نوشته و براي امضاء به موكل ارسال گردد .و پس از امضاء سهامداران و بازرسان و مديران با مدارك مربوطه به اداره ثبت شركتها ارسال و پس از تعيين و تاييد نام پس از 6 الي 7 روز به ثبت مي رسد و آگهي تاسيس و روزنامه رسمي بعد از حداقل 7 روز از روزنامه رسمي به آدرس موكل ارسال ميشود .

مدت انجام كار :
البته بستگي به نوع شركت داشته از زمان حداقل 5 روز به بالا بوده و حداقل هزينه انجام كار از 110,000 (صد و ده هزار) تومان به بالا مي باشد .

مشاوره و ثبت تخصصي شركتهاي تعاوني , توليدي و توزيعي

چگونگی ثبت یک شرکت تعاونی:

مشاوره و ثبت تخصصي شركتهاي تعاوني , توليدي و توزيعي


مزيت شركت تعاوني علي الخصوص توليدي تا 5 سال از معافيت و تخفيف برخوردار بوده و بيمه سهم كارفرما تا سقف 5 نفر را دولت پرداخت كرده و از وام بانك توسعه بصورت اختصاصي برخوردار مي شويد .

آنچه بايد بدانيم :
شركت تعاوني يكي از شركتهاست كه با مجوز وزارت تعاون با عضويت حداقل 7 نفر و سرمايه حداقل 2,100,000 (دو ميليون و يك صد هزار) ريال به بالا در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت مي رسد .

مدارك مورد نياز :
كپي شناسنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت يا معافيت آقايان . حداقل 7 نفر اعضاء كه به سن قانوني رسيده اند و مشكل قانوني نداشته باشند . براي ثبت بعضي از شركتها مداركي تحصيلي و مجوز ارگانها و سازمانها نياز مي باشد .

مراحل انجام كار :
در زمينه ثبت شركت تعاوني مي بايست 3 نامه يا مجوز از وزارت تعاون اخذ گردد :
 1. نامه تعيين نام با عنوان اداره ثبت شركتها جهت تعيين نام شركت .
 2. مجوز موافقت نامه تشكيل وزارت تعاون براي برگزاري مجمع موسس , واريزي  1/3 سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون .
 3. مجوز تاسيس و ثبت شركت تعاوني بانضمام اساسنامه هاي تكميل شده و مجمع عمومي , صورتجلسه هيات مديره , نامه تائيد نام و آگهي تاسيس با شماره ثبت از اداره ثبت شركتها و روزنامه رسمي . ضمنا هيات موسس و هيات مديره در دوره آموزشي وزارت تعاون مي بايست شركت نمايند .
 4. تقاضا نامه و شرکتنامه از اداره ثبت شرکتها اخذ و تکمیل به همراه مدارک تایید شده وزارت تعاون و مجوز تاسیس برای صدور آگهی تاسیس به اداره ثبت شرکتها ارسال و پس از یک هفته آگهی تاسیس و سپس روزنامه رسمی صادر می شود
مدت انجام كار :
اخذ مجوزهاي وزارت تعاون حداقل يك هفته  زمانبر است و ثبت شركت تعاوني در اداره ثبت شركتها نيز يك هفته زمانبر است .

هزينه انجام كار :
اخذ مجوز هاي وزارت تعاون 300,000 (سي صد هزار) تومان و ثبت در اداره ثبت شركتها با پلمپ دفاتر همراه با حضور در كلاسهاي آموزشي  200,000 (دويست هزار) تومان مي باشد كه با توافق طرفين نوع پرداخت مشخص مي شود .

تغييرات شركت تعاوني بصورت تخصصي

تغييرات شركت تعاوني بصورت تخصصي

آنچه بايد بدانيم :
تغييرات شركت تعاوني كه بصورت تخصصي در اين شركت انجام مي شود مي بايست ابتدا در هر مورد تغييرات شركت مجوز نامه وزارت تعاون اخذ شود و تغييرات شركت تعاوني شامل :

 • مجمع عمومي عادي ( ساليانه و بطور فوق العاده ) با دستور جلسه انتخاب اعضاي هيات مديره , تصويب صورتهاي مالي و بودجه سال جاري و آينده ,گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه , تصويب آئين نامه مصوب , تصويب ميزان پاداش اعضاي هيات مديره – مدير عامل و حق الزحمه بازرس , گزارش هيات مديره و بازرس .
 • مجمع عمومي فوق العاده : اتخاذ تصميم در خصوص تغيير مواد اساسنامه , تغيير آدرس , افزايش سرمايه , عزل هيات مديره , و پذيرش استعفاي جمعي اعضاي هيات مديره , انحلال و ادغام شركت .
 • صورتجلسه هيات مديره در خصوص ورود و خروج اعضاء , برگزاري مجمع عمومي , انتخاب مدير عامل و تغيير سمت , نقل و انتقالات سهام اعضاء و مورادي ديگر در ماده 26 اساسنامه تعاوني آمده است . در خصوص انحلال شركت مي بايست استعلاماتي از بانك مركزي , بانك توسعه تعاون و بيمه و دارايي انجام شود .

مدارك مورد نياز :

صورتهاي مالي سال قبل و بودجه سال جاری , گزارش هيات مديره و بازرسان , كپي شناسنامه و كارت ملي اعضاي جديد و آخرين تغييرات ثبتي اساسنامه مورد نياز مي باشد .

مراحل انجام كار :
ابتدا نشر آگهي در شركتهاي با عضويت بيش از 100 نفر در روزنامه کثیرالانتشار الزامی بوده و در صورتيكه زير 100 نفر بوده و همه اعضاء در مجمع عمومي حاضر باشد نشر آگهي الزامي نبوده و آگهي دعوت بصورت دستي تهيه مي شود سپس مجمع عمومي برگزار و مدارك تنظيم و جهت اخذ مجوز به اداره تعاون و سپس اداره ثبت شركتها ارسال مي شود .

مدت انجام كار :
تنظيم مدارك و امضاي آن توسط شركت , اخذ مجوز اداره تعاون حداقل يك هفته و اخذ مجوز اداره ثبت حداقل يك هفته زمانبر است .

هزينه انجام كار :
بسته به نوع مجمع اينكه كدام قسمت توسط دفتر ثبتي انجام شود يا همه كار متغير بوده و با توافق طرفين بوده كه از حداقل 100,000 (صد هزار) تومان ثبت شروع مي شود .تغییرات شرکت خصوصی و سهامی خاص

تغییرات شرکت خصوصی و سهامی خاص

آنچه باید بدانیم :
با عنایت به اینکه تغییرات در شرکت خصوصی نسبت به نوع شرکت متفاوت می باشد مع الوصف تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده , مجمع عمومی عادی , صورتجلسه هیات مدیره لحاظ می گردد .

مجمع عمومی فوق العاده :
در این مجمع تغییر نام , تغییر آدرس , مواد اساسنامه , الحاق موضوع , ورود و خروج , تبدیل شرکت , ادغام و انحلال اعمال می گردد .

مجمع عمومی عادی :
در این مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره و صورتهای مالی صورت می پذیرد .

صورت جلسه هیات مدیره:
تغییرات هیات مدیره ، انتخاب مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز در این صورت جلسه انجام می شود.

مدارک مورد نیاز :
روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت , تقاضا نامه و مدارک سهامداران جدید و صورتهای مالی شرکتهای سهامی خاص .

مراحل انجام کار :
ابتدا می بایست اگر نیاز به نشر آگهی بوده انجام و صورتجلسات تنظیم گردیده و توسط سهامداران , بازرسان و مدیران بسته به نوع صورتجلسه امضاء شده و به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد .

مدت انجام کار :
از حداقل یک هفته به بالا که بعضی صورتجلسات مکمل دیگر می باشد . برای مثال ورود و خروج سهامدار که ابتدا ورود انجام شده درج در روزنامه سپس خروج به اداره ثبت ارسال می گردد .

هزینه انجام کار :
بسته به نوع صورتجلسه مجمع عمومی عادی , فوق العاده و هیات مدیره که می تواند در یک صورتجلسه باشد از 80,000(هشتاد هزار) تومان به بالا می باشد که البته با توافق طرفین اخذ خواهد شد .


دریافت مجوز وزارت تعاون , ارگانها و ...

دریافت مجوز وزارت تعاون , ارگانها , سازمانهای دیگر و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

آنچه باید بدانیم :
در زمینه ثبت بعضی از شرکتها احتیاج به مجوز ارگانها و سازمانها دارد برای مثال ثبت شرکت فرهنگی = مجوز ارشاد , خیریه = مجوز وزارت کشور , تعاونی صنعتی = مجوز صنایع اتحادیه . حال ممکن است ارباب رجوع متقاضی دریافت مجوز سازمان صنایع استاندارد برای انجام کار خود باشد که این موضوع توسط این دفتر انجام می شود .
ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم به لحاظ معافیت مالیاتی    ساله توسط این دفتر انجام می شود .

مدارک مورد نیاز :
از مدارک شناسایی شخص حقیقی , مدارک ثبتی شخص حقوقی , مدرک تحصیلی و پایان خدمت شخص حقیقی بسته به نوع مجوز که ممکن است گواهی عدم سوء پیشینه نیز الزامی باشد .

مراحل انجام کار :
در زمینه لزوم مجوز برای ثبت شرکت و تعاونی که می بایست نامه از اداره ثبت شرکتها و اداره تعاون اخذ گردیده پس از دریافت مدارک خواسته شده توسط سازمانها اقدام خواهد شد .
در زمینه ثبت شرکت در کیش و قشم : کپی شناسنامه , کارت ملی و مابقی امور در زمینه گرفتن کدپستی و غرفه در مناطق آزاد تجاری توسط دفتر ثبتی انجام می شود .

مدت انجام کار :
البته بسته به نوع مجوز از حداقل 2 روز به بعد تا یکماه قابل تغییرات ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری زمان آن از یک هفته به بعد می باشد .

هزینه انجام کار :
جهت انجام کار مجوز صنایع , ارشاد , خیریه , اتحادیه هزینه های متفاوتی داشته که در صورت مهیا بودن مدارک از 500,000 (پانصد هزار) تومان به بالا که با توافق طرفین اخذ می گردد .


مشاوره و اخذ وام و افتتاح حساب جاری...

مشاوره و اخذ وام و افتتاح حساب جاری و رفع اثر چک و اخذ انواع ضمانت نامه بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی

آنچه باید بدانیم :

اخذ وام برای شرکت تعاونی از طریق بانک توسعه تعاون از طریق سپرده گذاری طرح توجیهی اشتغالزایی پرداخت خواهد شد . اخذ وام برای شرکتهای خصوصی از طریق افتتحاح حساب در بانک و فعال بوذدن و موارد دیگری بصورت مذاکره حضوری قابل پرداخت می باشد .

 • افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی توسط کارشناسان با دارا بودن مدارک بصورت قانونی انجام می شود که مشاوره در این خصوص توسط این شرکت تعاونی انجام می شود .
 • رفع سوء اثر چک توسط وکیل دادگستری بصورت قانونی با دارا بودن لاشه چک انجام می شود . انواع ضمانت نامه بانکی برای پیمانکاران و LC بصورت نقدی و اعتباری انجام می شود .

مدارک مورد نیاز :
 • اخذ وام : مدارک ثبت شرکت , کپی شناسنامه و کارت ملی , روزنامه رسمی و آخرین تغییرات ثبتی شرکت تعاونی , طرح توجیهی و مدارک وثیقه لازم است .
 • افتتاح حساب جاری : کپی شناسنامه و کارت ملی , مدارک شغلی و اجاره نامه .
 • رفع سوء اثر چک : لاشه چکهای قبلی , کپی شناسنامه و کارت ملی , وکالت به وکیل دادگستری .
 • ضمانت بانکی : افتتاح حساب جاری در یکی از بانکها و واریز مبلغ بصورت نقدی و اعتباری می بایست حساب 6 ماه فعال باشد .

مراحل انجام کار :
 • اخذ وام برای شرکتهای تعاونی می بایست پس از افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون بصورت سپرده گذاری که حداقل 2 ماه می بایست سپرده بوده و پس از تکمیل مدارک و تهیه طرح توجیهی , اگر تعاونی تولیدی باشد میزان اخذ وام 4 الی 5 برابر سپرده گذاری می باشد و وام اشتغالزایی برای اشتغال قشر بیکار و فارغ التحصیل انجام می شود . وام توسعه نیز برای طرحهای توسعه می باشد .
 • افتتاح حسابجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تکمیل مدارک که ذکر شد به بانک معرفی گردیده و پس از طی مراحل قانونی انجام می شود .
 • رفع سوء اثر چک نیز پس از اخذ وکالتنامه و لاشه چکها توسط وکیل قابل انجام می شود .
 • ضمانت نامه بانکی برای کارفرمایانی که مناقصه داشته اگر نقدی باشد مبلغ ضمانت در بانک تادیه و سپرده می شود . اگر بصورت اعتباری باشد بصورت ده درصد نقدی و نود درصد ضمانت سفته و چک انجام می شود .

مدت انجام کار :

وام تعاونی از حداقل 45 روز و وام شرکت خصوصی در عرض دو هفته و رفع سوء اثر نیز حداقل یک هفته و ضمانت بانکی نیز حداقل یک هفته زمانبر است که بصورت force  قابل انجام می شود .

هزينه انجام كار :
 • اخذ وام براي شركت تعاوني آنچه عرف و مرسوم مي باشد با رضايت طرفين قابل پرداخت بوده و براي شركت خصوصي بستگي به مبلغ وام و طرح توجيهي داشته كه بصورت درصدي از انجام كار با توافق طرفين مي باشد .
 • افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي با معرف و تمام امور كه توسط اين دفتر انجام مي شود حداقل 50,000 (پنجاه هزار) تومان براي هزينه انجام كار توسط دفتر و مابقي براي هزينه هاي در زمان افتتاح حساب با رضايت طرفين مي باشد .
 • رفع سوء اثر چك چنانچه لاشه آن موجود باشد برگي بيست هزار تومان و چنانچه لاشه ان موجود نباشد بستگي به زمان چك , شهرستان , بانك صادر كننده و مبلغ چك كه با رضايت طرفين قابل پرداخت و براي افراديكه چك برگشتي داشته باشند در صورت ثبت شركت مي توان در اين خصوص كمك نمود .
 • اخذ انواع ضمانت نامه بانكي كه توسط كارشناسان بانك انجام مي شود بصورت درصدي از هزينه هاي انجام كار مي باشد كه توصيه مي شود حساب جاري افتتاح و فعال باشد .

ثبت علائم تجاری , ثبت اختراع , برند تجاری فارسی و لاتین

ثبت علائم تجاری , ثبت اختراع , برند تجاری فارسی و لاتین

آنچه باید بدانیم :
ثبت علامت و برند تجاری فارسی و لاتین که برای اشخاص حقیقی و حقوقی و بصورت فارسی و لاتین ثبت می شود که در اداره ثبت علائم به ثبت می رساند مشاوره رایگان دارد . که در این خصوص این دفتر در زمینه علامات و ... که قبلا ثبت شده اند فعالیت داشته است می تواند نسبت به تمدید علامت و خرید و فروش آن اقدام می شود . ثبت اختراع که می تواند بصورت ایده معنوی و بصورت فیزیکی و مواردیکه مخترع ثبت کرده است در اداره ثبت اختراع اداره ثبت شرکتها قابل ثبت می باشد .

مدارك مورد نياز :
براي ثبت علامت فارسي علاوه بر دارا بودن 10 نمونه از مجوز اتحاديه مربوطه يا سازمان صنايع و معادن و دارا بودن مجوز از ارگان , سازمان , نهاد اگر شخص حقيقي بوده مدارك شناسايي و اگر براي شخص حقيقي مدارك ثبت شركت نيز الزامي مي باشد . و براي ثبت علامت لاتين علاوه بر دارا بودن 10 نمونه از علامات و مدارك شناسايي كارت بازرگاني كه در قسمت خود قابل طرح مي باشد . و براي ثبت اختراعي كه بصورت ايده يا فيزيكي بايد 10 نمونه از از اختراع مورد بحث به همراه مدارك شناسايي به اداره ثبت ارسال مي گردد .

مراحل انجام كار :
پس از تكميل مدارك 10 نمونه از علامت و اختراع و مدارك شناسايي شخص حقيقي و حقوقي , مجوز اتحاديه سازمان صنايع ومعادن و كارت بازرگاني با توجه به موارد مذكور به اداره ثبت علائم و پس از آگهي درخواست ثبت علامت در روزنامه رسمي ظرف مدت يكماه علامت ثبت شده در روزنامه رسمي آگهي مي گردد .

مدت انجام كار :
پس از تكميل مدارك و ارسال آن به اداره ثبت علائم آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري يكماه آگهي شده كه چنانچه كسي شكايتي داشته و علامت بنام كسي باشد به موكل اعلام مي گردد و چنانچه علامت قبلا ثبت نشده و شكايتي نداشته باشد پرونده تكميل و قابل ثبت مي باشد كه اين مورد در زمينه ثبت اختراع نيز به همين صورت مي باشد .

هزينه انجام كار:
هزينه انجام كارنيز فيشهاي واريزي به اداره ثبت شركتها هر ميزان كه باشد براي دفتر و حق الوكاله وكيل حدودا 60,000 (شصت هزار) تومان مي باشد.

اخذ رتبه پيمانكاران , مشاوران ,...

اخذ رتبه پيمانكاران , مشاوران , انفورماتيك , انبوه سازان , كارت شهرداري و ارتقاي رتبه صلاحيت كار , اخذ و واگذاري رتبه شركتهاي رتبه دار و تامين مهندس

آنچه بايد بدانيم :
 • رتبه پيمانكاران كه از رتبه پنج شروع شده و تا رتبه يك قابل ارتقا مي باشد كه جهت شركتهاي خصوصي و تعاوني پيمانكاري كه در مناقصه و موارد ديگر شركت مي نمايند ملاك رجحان و اولويت دادن به رتبه يا grade  مي باشد .
 • رتبه مشاوران كه از رتبه سه شروع شده براي شركتهاي مهندسين مشاور كه در زمينه مناقصه و مشاوره قعاليت مي نمايند و تا رتبه يك قابل ارتقا مي باشد .
 • رتبه انفورماتيك كه از شوراي عالي انفورماتيك و شركتهاي خدمات رايانه اي اخذ مي گردد .
 • رتبه انبوه سازان از انجمن صنفي انبوه سازان و وزارت مسكن و شهرسازي كه حداقل مي بايست بيست واحد ساخته شده داشته باشند اخذ مي گردد .
 • كارت شهرداري كه براي شركتهايي كه در زمينه مناقصه هاي شهرداري و امور عمراني شهر فعاليت مي نمايند زيرا امور عمراني , معماري و شهرسازي , امور خدمات شهري و فضاي سبز و آسفالت از اداره كل برنامه ريزي شهرداري قابل اخذ مي باشد .
 • ارتقاي رتبه كه بستگي به تعداد مهندس و كار انجام شده قبلي و داشتن چارت مناسب و سرمايه شركت و موارد ديگري كه در آئين نامه مربوطه كه در دفتر موجود مي باشد بستگي دارد .
 • صلاحيت كار از انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي خدماتي كه تحت نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد قابل اخذ مي باشد كه مي بايست آدرسي كه شركت دارد به انجمن اعلام تا توسط بازرس تائيد شود .
 • اخذ و واگذاري شركتهاي رتبه دار و تامين مهندس در صورتي كه شركت تعاوني خدمات مشاوره اي كوير شمس با دارا بودن بانك اطلاعاتي كه از شركتهاي ديگري كه نياز به شركت داشته يا شركت آماده واگذاري داشته از طريق درج در روزنامه SMS  تلفني و يا از طريق همكاران اعلام مي شود كه در اين صورت ملاقات حضوري و بدون واسطه بين خريدار و فروشنده در دفتر منعقد و پس از انجام معامله و استعلامات لازم قابل معامله مي باشد . و در مورد تامين مهندس نيز به همين صورت مي باشد .

مدارك مورد نياز :
مدارك مورد نياز براي ثبت شركت نياز بوده كه بطور مثال رتبه پنج پيمانكاري داشتن دو نفر مهندس مرتبط كه يكي از آنها داراي 3 سال سابقه غير دولتي بوده و ديگري مهندس بدون سابقه مدارك مهندسي كه بصورت همزمان در شركت ديگري مورد استفاده نباشد قابل اخذ مي شود كه موارد نيز به صورت آئين نامه اي از طريق انجمن صنفي شركتهاي پيمانكاري و تاسيساتي مي باشد و در دفتر موجود مي باشد كه پس از تكميل مدارك و ارسال به انجمن صنفي شركتهاي پيمانكاري و تاسيساتي تائيد به معاونت عمراني استانداري معاونت نظارت (سازمان مديريت اسبق ) سازمان همياري شهرداري ها بسته به نوع رتبه فرق مي كند .

مراحل انجام كار :
ابتدا شركت خصوصي و تعاوني ثبت گرديده كه مي بايست مهندسين مورد نياز را داشته يا به صورت ورود و خروج و افزايش سرمايه پرونده شركت تكميل گرديده و تكميل فرمهاي لازم سازمانهاي مربوطه و گذاشتن مدارك مهندسين قراردادهاي انجام كار قابل اخذ مي شود .

مدت انجام كار :
از حداقل بيست روز شروع شده كه بصورت force  نيز قابل انجام مي باشد .

هزينه انجام كار :
نيز بسته به اينكه كداميك از مراحل انجام كار توسط دفتر ثبت شمس انجام شود متفاوت بوده بطور مثال مهندس توسط ما تامين شود يا خير ؟ يا براي اخذ رتبه پنج چنانچه پرونده تكميل باشد , مهندس داشته باشد و شركت ثبت شود هزينه مرتبط 500,000 (پانصد هزار) تومان مي باشد .
در خصوص اخذ رتبه هاي ديگر نيز از حداقل 200,000 (دويست هزار) تومان به بالا مي باشد . و درخصوص اخذ و واگذاري شركتهاي رتبه دار , رتبه اماده و مهندس بصورت حضوري خريدار و فروشنده در دفتر حاضر شده و پس از توافق طرفين هزينه اي براي دفتر اخذ مي شود .

مشاوره مالياتي , حسابداري دفتر نويسي ,...

مشاوره مالياتي , حسابداري دفتر نويسي , تهيه تراز مالي , حسابرسي و پملپ دفاتر شركتها , و اشخاص حقيقي , تشكيل پرونده مالياتي , تهيه طرح توجيهي , اخذ ISO  و اخذ كد اقتصادي :

آنچه بايد بدانيم :
مشاوره مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت رايگان در دفتر توسط كارشناس اداره امور اقتصاد و دارايي انجام شده كه چنانچه شركت ثبت شود مي بايست تشكيل پرونده مالياتي داده و دفاتر كل و روزنامه د راداره ثبت شركتها پلمپ نموده و دفاتر معين و ثبت سهام و نقل و انتقال سهام و دفاتر دارايي شركت خريداري نموده در دفتر موجود كه توسط حسابدار نوشته مي شود و تراز تهيه و تا تير ماه تحويل اداره دارايي نمايد و شخص حقيقي كه تجارتخانه داشته باشد بايد نسبت به تشكيل پرونده مالياتي پلمپ دفاتر و تهيه تراز مالي و ارسال به ان اداره دارايي تا تيرماه سال بعد اقدام نمايد .

 • حسابداري دفتر نويسي دفاتر كل و روزنامه توسط اداره ثبت شركتها پلمپ شده است مي بايست رئزانه در دفتر روزنامه و در كل نتيجه حساب افراد بدهكاران و بستانكاران بصورت هفتگي نوشته مي شود و دفاتر معين كه ريز جزئيات روزانه نوشته شده و دفاتر دارايي كه دارايي اموال شركت تهيه مي شود . دفتر ثبت سهام و نقل و انتقال سهام با توجه به سهام افراد و نقل و انتقالات نوشته و برگه سهام به امضاي هيات مديره مي رسد .
 • تهيه تراز مالي كه در پايان هر سال مالي با توجه به دفتر نويسي انجام شده تهيه و تا پايان تير ماه تحويل اداره دارايي مي شود .
 • پلمپ دفاتر شركتها و اشخاص حقيقي كه توسط پست انجام مي شود فقط دفاتر كل روزنامه پلمپ مي شود .
 • تشكيل پرونده مالياتي نيز براي شركتها و اشخاص حقيقي دفترچه ايست كه از قبل توسط اداره دارايي تهيه و به امضاي هيات مديره مي رسد .
 • تهيه طرح توجيهي براي اخذ وام : سازمان صنايع و معادن و تعاون موارد از قبيل سرمايه ثابت ( زمين ) , سرمايه گذاري جاري طرح , ميزان درآمد طرح تهيه مي گردد .
 • اخذ كد اقتصادي پس  از تشكيل پرونده مالياتي انجام مي شود .
 • اخذ ISO  : براي شركتهايي كه مطابق با استاندارد روز دنيا از نظر چارت سازماني كشتري مداري و بقيه موارد ديگر مي باشد ISO 9001 ; ISO 9002  و ... مي باشد .

مدارك مورد نياز و مدت انجام كار :
بصورت تشريحي ذيل براي اشخاص حقيقي و حقوقي متفاوت مي باشد .
تكميل ثبت شركت در يك روز , ثبت شركت در يك هفته , پلمپ دفاتر در اداره ثبت و تشكيل پرونده مالياتي هر كدام يك هفته , تهيه دفاتر ديگر در يكروز , دفتر نويسي توسط حسابدار در طول سال بصورت مستمر , تهيه تراز مالي تا پايان سال مالي در عرض سه روز , ارسال به ا داره دارايي تا پايان تير ماه سال بعد در يكروز و واريز ماليات به حساب اداره ماليات در يك روز .

هزينه انجام كار :
 • ثبت شركت كه در قسمتهاي قبلي توضيح داده شده است .
 • پلمپ دفاتر بستگي به نوع دفتر توسط اداره پست از 30,000 (سي هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • تشكيل پرونده دارايي از 150,000 (يكصدو پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • دفتر نويسي از 50,000 (پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • تهيه تراز مالي از 50,000 (پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • اخذ كد اقتصادي از 50,000 (پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .

اخذ كارت بازرگاني براي ...

اخذ كارت بازرگاني براي شركتهاي خصوصي از اتاق صنايع و معادن و اخد كارت بازرگاني براي شركتهاي تعاوني از اتاق تعاون

آنچه بايد بدانيم :
كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه تجارتخانه داشته يا شركت ثبت كرده باشند و در اساسنامه صادرات و مواردات كليه كالاهاي مجاز نوشته قابل اخذ مي باشد كه كارت بازرگاني علاوه بر تجارت در خصوص ثبت علامت لاتين كاربرد دارد .

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي :
مدرك شناسايي مدير عامل , اجاره نامه محضري يا كپي سند مالكيت . اگر مدرك تحصيلي ايشان مرتبط با علائم اقتصادي مديريتي نباشد يا ليسانس نداشته باشد بايستي دو نفر معرف كارت دار تائيد نمايند و گواهي عدم سوء پيشينه مدير عامل الزامي بوده و گواهي پلمپ دفاتر تجاري نيز مورد نياز است براي اشخاص حقوقي علاوه بر مدارك ثبت شركت بنام مدير عامل براي شركت اخذ مي شود .

مراحل انجام كار :
ابتدا با يك قطعه عكس و كپي شناسنامه جهت گواهي عدم سوء پيشينه به پليس+10 معرفي گرديده پس از تكميل مدارك در مورد شركتهاي خصوصي پرونده به اتاق صنايع و معادن و در شركتهاي تعاوني اتاق تعاون ارسال گرديده كه كارت توسط سازمان بازرگاني حداقل يك ساله و حداكثر پنج ساله صادر مي شود .

مدت انجام كار :
اگر مدارك آماده باشد حداقل يك هفته مي باشد

هزينه انجام كار :
با لحاظ نمودن فيشهاي واريزي 360,000 (سيصدو شصت هزار) تومان به بالا مي باشد .

اخذ اعتبار نامه بيمه اي و قرارداد مسئوليتي


 
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0