كوير شمس ايرانيان
 

اخذ كارت بازرگاني براي شركتهاي خصوصي از اتاق صنايع و معادن و اخد كارت بازرگاني براي شركتهاي تعاوني از اتاق تعاون

آنچه بايد بدانيم :
كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه تجارتخانه داشته يا شركت ثبت كرده باشند و در اساسنامه صادرات و مواردات كليه كالاهاي مجاز نوشته قابل اخذ مي باشد كه كارت بازرگاني علاوه بر تجارت در خصوص ثبت علامت لاتين كاربرد دارد .

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي :
مدرك شناسايي مدير عامل , اجاره نامه محضري يا كپي سند مالكيت . اگر مدرك تحصيلي ايشان مرتبط با علائم اقتصادي مديريتي نباشد يا ليسانس نداشته باشد بايستي دو نفر معرف كارت دار تائيد نمايند و گواهي عدم سوء پيشينه مدير عامل الزامي بوده و گواهي پلمپ دفاتر تجاري نيز مورد نياز است براي اشخاص حقوقي علاوه بر مدارك ثبت شركت بنام مدير عامل براي شركت اخذ مي شود .

مراحل انجام كار :
ابتدا با يك قطعه عكس و كپي شناسنامه جهت گواهي عدم سوء پيشينه به پليس+10 معرفي گرديده پس از تكميل مدارك در مورد شركتهاي خصوصي پرونده به اتاق صنايع و معادن و در شركتهاي تعاوني اتاق تعاون ارسال گرديده كه كارت توسط سازمان بازرگاني حداقل يك ساله و حداكثر پنج ساله صادر مي شود .

مدت انجام كار :
اگر مدارك آماده باشد حداقل يك هفته مي باشد

هزينه انجام كار :
با لحاظ نمودن فيشهاي واريزي 360,000 (سيصدو شصت هزار) تومان به بالا مي باشد .
 
 
 
تعداد بازديد : 132
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0