كوير شمس ايرانيان
 

اخذ رتبه پيمانكاران , مشاوران , انفورماتيك , انبوه سازان , كارت شهرداري و ارتقاي رتبه صلاحيت كار , اخذ و واگذاري رتبه شركتهاي رتبه دار و تامين مهندس

آنچه بايد بدانيم :
  • رتبه پيمانكاران كه از رتبه پنج شروع شده و تا رتبه يك قابل ارتقا مي باشد كه جهت شركتهاي خصوصي و تعاوني پيمانكاري كه در مناقصه و موارد ديگر شركت مي نمايند ملاك رجحان و اولويت دادن به رتبه يا grade  مي باشد .
  • رتبه مشاوران كه از رتبه سه شروع شده براي شركتهاي مهندسين مشاور كه در زمينه مناقصه و مشاوره قعاليت مي نمايند و تا رتبه يك قابل ارتقا مي باشد .
  • رتبه انفورماتيك كه از شوراي عالي انفورماتيك و شركتهاي خدمات رايانه اي اخذ مي گردد .
  • رتبه انبوه سازان از انجمن صنفي انبوه سازان و وزارت مسكن و شهرسازي كه حداقل مي بايست بيست واحد ساخته شده داشته باشند اخذ مي گردد .
  • كارت شهرداري كه براي شركتهايي كه در زمينه مناقصه هاي شهرداري و امور عمراني شهر فعاليت مي نمايند زيرا امور عمراني , معماري و شهرسازي , امور خدمات شهري و فضاي سبز و آسفالت از اداره كل برنامه ريزي شهرداري قابل اخذ مي باشد .
  • ارتقاي رتبه كه بستگي به تعداد مهندس و كار انجام شده قبلي و داشتن چارت مناسب و سرمايه شركت و موارد ديگري كه در آئين نامه مربوطه كه در دفتر موجود مي باشد بستگي دارد .
  • صلاحيت كار از انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي خدماتي كه تحت نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد قابل اخذ مي باشد كه مي بايست آدرسي كه شركت دارد به انجمن اعلام تا توسط بازرس تائيد شود .
  • اخذ و واگذاري شركتهاي رتبه دار و تامين مهندس در صورتي كه شركت تعاوني خدمات مشاوره اي كوير شمس با دارا بودن بانك اطلاعاتي كه از شركتهاي ديگري كه نياز به شركت داشته يا شركت آماده واگذاري داشته از طريق درج در روزنامه SMS  تلفني و يا از طريق همكاران اعلام مي شود كه در اين صورت ملاقات حضوري و بدون واسطه بين خريدار و فروشنده در دفتر منعقد و پس از انجام معامله و استعلامات لازم قابل معامله مي باشد . و در مورد تامين مهندس نيز به همين صورت مي باشد .

مدارك مورد نياز :
مدارك مورد نياز براي ثبت شركت نياز بوده كه بطور مثال رتبه پنج پيمانكاري داشتن دو نفر مهندس مرتبط كه يكي از آنها داراي 3 سال سابقه غير دولتي بوده و ديگري مهندس بدون سابقه مدارك مهندسي كه بصورت همزمان در شركت ديگري مورد استفاده نباشد قابل اخذ مي شود كه موارد نيز به صورت آئين نامه اي از طريق انجمن صنفي شركتهاي پيمانكاري و تاسيساتي مي باشد و در دفتر موجود مي باشد كه پس از تكميل مدارك و ارسال به انجمن صنفي شركتهاي پيمانكاري و تاسيساتي تائيد به معاونت عمراني استانداري معاونت نظارت (سازمان مديريت اسبق ) سازمان همياري شهرداري ها بسته به نوع رتبه فرق مي كند .

مراحل انجام كار :
ابتدا شركت خصوصي و تعاوني ثبت گرديده كه مي بايست مهندسين مورد نياز را داشته يا به صورت ورود و خروج و افزايش سرمايه پرونده شركت تكميل گرديده و تكميل فرمهاي لازم سازمانهاي مربوطه و گذاشتن مدارك مهندسين قراردادهاي انجام كار قابل اخذ مي شود .

مدت انجام كار :
از حداقل بيست روز شروع شده كه بصورت force  نيز قابل انجام مي باشد .

هزينه انجام كار :
نيز بسته به اينكه كداميك از مراحل انجام كار توسط دفتر ثبت شمس انجام شود متفاوت بوده بطور مثال مهندس توسط ما تامين شود يا خير ؟ يا براي اخذ رتبه پنج چنانچه پرونده تكميل باشد , مهندس داشته باشد و شركت ثبت شود هزينه مرتبط 500,000 (پانصد هزار) تومان مي باشد .
در خصوص اخذ رتبه هاي ديگر نيز از حداقل 200,000 (دويست هزار) تومان به بالا مي باشد . و درخصوص اخذ و واگذاري شركتهاي رتبه دار , رتبه اماده و مهندس بصورت حضوري خريدار و فروشنده در دفتر حاضر شده و پس از توافق طرفين هزينه اي براي دفتر اخذ مي شود .
 
 
 
تعداد بازديد : 357
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0