كوير شمس ايرانيان
 

دریافت مجوز وزارت تعاون , ارگانها , سازمانهای دیگر و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

آنچه باید بدانیم :
در زمینه ثبت بعضی از شرکتها احتیاج به مجوز ارگانها و سازمانها دارد برای مثال ثبت شرکت فرهنگی = مجوز ارشاد , خیریه = مجوز وزارت کشور , تعاونی صنعتی = مجوز صنایع اتحادیه . حال ممکن است ارباب رجوع متقاضی دریافت مجوز سازمان صنایع استاندارد برای انجام کار خود باشد که این موضوع توسط این دفتر انجام می شود .
ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم به لحاظ معافیت مالیاتی    ساله توسط این دفتر انجام می شود .

مدارک مورد نیاز :
از مدارک شناسایی شخص حقیقی , مدارک ثبتی شخص حقوقی , مدرک تحصیلی و پایان خدمت شخص حقیقی بسته به نوع مجوز که ممکن است گواهی عدم سوء پیشینه نیز الزامی باشد .

مراحل انجام کار :
در زمینه لزوم مجوز برای ثبت شرکت و تعاونی که می بایست نامه از اداره ثبت شرکتها و اداره تعاون اخذ گردیده پس از دریافت مدارک خواسته شده توسط سازمانها اقدام خواهد شد .
در زمینه ثبت شرکت در کیش و قشم : کپی شناسنامه , کارت ملی و مابقی امور در زمینه گرفتن کدپستی و غرفه در مناطق آزاد تجاری توسط دفتر ثبتی انجام می شود .

مدت انجام کار :
البته بسته به نوع مجوز از حداقل 2 روز به بعد تا یکماه قابل تغییرات ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری زمان آن از یک هفته به بعد می باشد .

هزینه انجام کار :
جهت انجام کار مجوز صنایع , ارشاد , خیریه , اتحادیه هزینه های متفاوتی داشته که در صورت مهیا بودن مدارک از 500,000 (پانصد هزار) تومان به بالا که با توافق طرفین اخذ می گردد .

 
 
 
تعداد بازديد : 151
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0