كوير شمس ايرانيان

خبر
خبرها
سه شنبه 1391/09/14
معاون فرهنگی اجتماعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : فرهنگ کارنیازمند نگاه جهادگونه است
معاون فرهنگی اجتماعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی امروزدرهمایش ملی،علمی، تخصصی شناسایی راهکارهای ارتقاء فرهنگ کاروتلاش به میزبانی استان فارس گفت : برگزاری این همایش باید نقطه شروعی برای کارمشترک میان دولت مردان ، اصحاب فکر و دلسوزان عرصه فکر و تلاش است که بتوان به فرهنگ کار نگاهی جهاد گونه داشت.
 
معاون فرهنگی اجتماعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی امروزدرهمایش ملی،علمی، تخصصی شناسایی راهکارهای ارتقاء فرهنگ کاروتلاش دراستان فارس گفت : برگزاری این همایش باید نقطه شروعی برای کارمشترک میان دولت مردان ، اصحاب فکر و دلسوزان عرضه فکر و تلاش است که بتوان به فرهنگ کار نگاهی جهاد گونه داشت
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کاوه اشتهاردی با اشاره به فرمایشات وتاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ملی ، حمایت ازکاروسرمایه ایرانی افزود : دولت و مجلس همه سعی کردند به نوعی به این موضوع توجه خاص داشته باشند و این موضوع اهمیت کار را بیشتر می کند .
معاون فرهنگی اجتماعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد :  شورای فرهنگ عمومی استان اولین گام های  برگزاری این همایش را برداشتند و بیش از 400 مقاله علمی و تخصصی ازسراسر کشور دریافت شد .
اشتهاردی گفت : سعی ما بر این بود که دستگاه های مختلف به ویژه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درگیر کارشوند و قدم هایی بردارند اما کار به این مقالات محدود نخواهد شد بلکه این آثارملی در فضایی تعاملی جمع آوری وبه صورت سندی ملی تدوین می شوند.
وی به نتایج چندین تحقیق علمی اشاره و تاکید کرد : نظرسنجی ها نشان می هند نباید به صورت مطلق خوش بین باشیم و نباید سیاه نمایی کنیم .
وی افزود: این وزارتخانه دردوحوزه ترویج، فرهنگ تعاون ، توانمندسازی و ارتقاء بهره وری وهمچنین درزمینه گسترش وارتقاء فرهنگ کار فعالیت خود را در حوزه فرهنگ کاردنبال می کند .
 
http://www.mcls.gov.ir/fa/news/26513
كد: 19
بازديد: 48
نظر: 0

تعداد بازديد : 48
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0